Transportstyrelsen förlänger giltighetstiden för förarprov, behörighet B


Transportstyrelsen förlänger giltighetstiden för förarprov, behörighet B

Transportstyrelsen förlänger giltighetstiden för förarprov p.g.a. rådande pandemi.

Läs mer här TSFS 2020:17 för att se vad som gäller för dig.